Contact Us

耳机

Guangxi Wuzhou Pine Chemicals Ltd

Tel:+86 774 2031180

Mobile:+86 13737868141

Email: yangmansheng@wuzhouszgs.com

Website:www.wuzhouwahson.com

Address: No.1 Huasong Road, Wanxiu District, Wuzhou City, Guangxi

Contact Us

Contact Us

telephone:0774-2032280

Fax:0774-2032280

Phone :13507740286

mailbox:yangmansheng@wuzhouszgs.com

Address:No.1 Huasong Road, Wanxiu District, Wuzhou City, Guangxi